Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Etički kodeks

Statut

Kućni red

Pravilnici

Kurikul

Godišnji plan i program

Odluke

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa i plaćanja računa

Procedura blagajničkog poslovanja

Poslovnik o radu školskih vijeća

Zakoni i pravilnici