ŠKOLSKA GODINA 2020./2021.

MAKARSKA, 59. regionalno natjecanje/regija Jug., održano 2. ožujka 2021.

 • Marijeta Nađfej, gitara, I. kat. – I. nagrada
 • Sara Bulić, gitara, gitara, I. kat. – I. nagrada
 • Roko Škarica, gitara, I. kat. – II. nagrada
 • Leon Fistanić, gitara, I. kat. – II. nagrada
 • Marita Pešić, gitara, I. kat. – II. nagrada
 • Roko Tomas, gitara, II. kat. – II. nagrada
 • Jakov Škarica, gitara, II. kat. – II. nagrada
 • Marta Pešut, gitara, II. kat. – II. nagrada
 • Veronika Munitić, gitara, II. kat. – II. nagrada
 • Petra Raljević, gitara, II.kat. – II. nagrada
 • Petar Mekinić, gitara, III. kat. – I. nagrada
 • Bruno Bijuković, gitara, III. kat. – I. nagrada
 • Lucija Žulj, gitara, III. kat. – II. nagrada

 

 ZAGREB, 59. državno hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – DRŽAVNO NATJECANJE – održano 23. ožujka 2021. godine – kategorija –  GITARA

 • Marijeta Nađfej – I. kategorija – I. mjesto, I. nagrada
 • Sara Bulić – I. kategorija – I. mjesto, III. nagrada
 • Petar Mekinić – III. kategorija – I. mjesto, I. nagrada
 • Bruno Bijuković – III. kategorija – I. mjesto, III. nagrada

  Mentori: Neno Munitić, prof., Petar Čulić, prof.