Osnovno glazbeno obrazovanje

Osnovno glazbeno obrazovanje traje šest godina. Osnovnim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporučuje se da 1. raz. osnovne glazbene škole upisuju djeca koja paralelno pohađaju 2. ili 3. razred redovne osnovne škole.

U osnovnoj školi učenici imaju nastavu dva puta tjedno:

  • individualnu nastavu glavnog predmeta (1. – 3. razred po 30 minuta, 4. – 6. po 45 minuta)
  • solfeggio – teoriju (skupna nastava po 45 minuta)
  • zbor ili orkestar (skupno muziciranje, obvezna nastava od trećeg razreda)