Ana Mimica – flauta

Ana Mimica je osnovnu glazbenu školu “Lovro pl. Matačić“ završila u Omišu u klasi prof. Danija Bošnjaka i Sande Blažević – Radica,a srednju školu „Josip Hatze“ u Splitu u klasi prof. Mile Lapov. 2012. godine magistrirala je flautu na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi prof. Ane Domančić – Krstulović. Tijekom školovanja sudjelovala je na brojnim regionalnim i državnim natjecanjima. Djelovala je i kao član Međunarodnog orkestra mladih u Neummarktu ( Njemačka ). Usavršavala se kod svjetski priznatih pedagoga. Članica je „Omiškog baroknog ansambla“, te kvarteta flauta „Image“. Surađivala je sa orkestrom HRM-a ( 2014. ), te sudjelovala u projektima splitskog ljeta ( 2013.) .Od 2008. godine honorarno radi u glazbenoj školi u Omišu, gdje je od 2012. stalno zaposlena.