Seminar za učenike klavira

U subotu, 16. ožujka 2019. u prostorijama OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš održati će se seminar za sve učenike klavira.

Predavač : Jadranka Garin rođena je 1963. u Antofagasti – Chile gdje je počela učiti klavir u dobi od šest godina. Srednju glazbenu naobrazbu i jezičnu gimnaziju završava u Splitu, gdje živi od 1974. godine. Tijekom školovanja je kao učenik i student osvajala nagrade na republičkim i saveznim natjecanjima. Studij klavira nastavlja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje diplomira 1986. godine, a 1990. završava postdiplomski studij na istoj Akademiji u klasi prof. Vladimira Krpana. Na daljnje oblikovanje njene glazbene osobnosti utjecali su pijanistički seminari prof. Rudolfa Kehrera (Weimar, Njemačka), prof. Arbo Valdme (Hrvatska, Slovenija, Njemačka) i prof. Vladimira Krpana (Hrvatska, Italija), kao i seminari prof. Tonka Ninića (violina) i prof. Aurele Nicoleta (flauta) koji su probudili njen interes za komornu glazbu. Održala je mnogobrojne solističke i komorne koncerte u gotovo svim važnijim glazbenim središtima Hrvatske (Split, Zagreb, Dubrovnik, Zadar, Rijeka, Šibenik, Osijek, Varaždin: Hvarske ljetne priredbe, Rapske ljetne večeri, Osorske glazbene večeri, Omiško ljeto, Makarsko kulturno ljeto, Festival Korčula itd.), u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Italiji, Njemačkoj, Grčkoj i Siriji. Godine 2007. nastupila je kao solist sa Splitskim komornim orkestrom u Foyeru HNK Split izvevši Koncert za klavir i orkestar u D‐duru J. Haydna pod ravnanjem maestra Pavla Dešpalja. U listopadu 2008. je nastupila kao solist sa Orkestrom Opere HNK Split izvevši Treći klavirski
koncert u c‐molu op. 37 L. van Beethovena pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića. Predstavljajući Hrvatsku na Međunarodnim susretima mediteranskih akademija (ECUME) gostovala je u Genovi‐Italija (1999. i 2004.), Solunu‐Grčka (1997.) i Damasku‐Sirija (1998.) gdje je izvodila djela hrvatskih skladatelja (Petar Bergamo, Dora Pejačević, Bruno Bjelinski, Josip Slavenski) i održala majstorske tečajeve za klavir. Godine 1995. osniva komorni duo sa klarinetistom Željkom Milićem izvodeći većinu literature za ta dva instrumenta i bilježeći zapažene uspjehe kod publike i kod kritike.Članica je
Splitskog komornog tria (Željko Milić‐klarinet, Mihovil Karuza‐violoncello, Jadranka Garin‐ klavir). Podjednako je uspješna kao solist i kao komorni glazbenik. Ostvarila je uspješnu suradnju s mnogim hrvatskim i inozemnim glazbenicima: violinisti Asja Kouchner, Tamara Smirnova, Aleksandar Andrussenko, Orest Shourgot, Loris Grubišić, Violeta Smailović, Ana Tudor, Valter Lovričević i Ana Tošić, klarinetisti Željko Milić i Ivan Borčić, flautistice Ana Domančić i Snježana Bosotina, saksofonist Gordan Tudor, violisti Pavel Kandrushevich i Ivan Hut, violončelist Mihovil Karuza, sopranistica Božena Svalina, bariton Ratomir Kliškić, bas Ante Jerkunica i mnogi drugi. Njen komorni repertoar je vrlo širok i obuhvaća velik dio klavirske literature u duu sa violinom i klarinetom, a u nešto manjem opsegu sa cellom, violom, flautom i saksofonom. Osim koncertne djelatnosti, godinama djeljuje kao klavirski pedagog. Njeni učenici i studenti dobitnici su brojnih nagrada na državnimi međunarodnim natjecanjima, a neki su nastavili svoje školovanje u inozemstvu. Od 2003. stalni je docent‐profesor klavira i komorne glazbe na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Od 2005. je predstojnik Odsjeka za klavir na Umjetničkoj akademiji u Splitu.