Seminar za učenike saksofona

U subotu 7. ožujka 2020. u Galeriji OGŠ “Lovro pl. Matačić” Omiš održati će se seminar predavača Gordana Tudora.

Gordan Tudor (Split), diplomirao saksofon na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Dragan Sremec), usavršavao se kod E. Rousseaua na Mozarteumu u Salzburgu, a studij nastavio na Conservatorium van Amsterdam kod Arna Bornkampa i na CNSMD u Parizu kod Claudea Delangla. Nastupao po Europi i Sjevernoj Americi u raznim komornim sastavima te kao solist s orkestrima i ansamblima.

Alt saksofonist uglednog „Papandopulo“ kvarteta i sopran saksofonist tria “GIG”. Umjetnički je direktor festivala Dani Nove Glazbe u Splitu. Dobitnik mnogobrojnih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima (PBZ-a i Zagrebačke filharmonije za najboljeg mladog hrvatskoga glazbenika, Judita, Marenostrum– Berlin, Fonda Rudolf i Margita Matz), višestrukih diskografskih nagrada Porin. Nagrađivan je i kao skladatelj.  Često održava majstorske  seminare i sudjeluje u ocjenjivačkim sudovima glazbenih natjecanja.