ŠKOLSKA GODINA 2015./16.

Učenici Škole sudjelovali su i osvojili nagrade na:

 • Regionalnim i državnim natjecanjima ( u organizaciji MZOS i HDGPP)
 • Međunarodnim natjecanjima

SPLIT, 53. Natjecanje učenika i studenata glazbe (Regionalno), u disciplini komorni sastavi, održano 3. – 8. studenog 2015. osvojene su 3 nagrade (3 prve nagrade)

I. nagrada

 • Gitaristički kvartet – Elora Belloti, Mario Kuzmanić, Nikola Simunić, Katarina Erceg, I. kat. učitelj: Petar Čulić, prof.
 • Kvartet – Jelena Mimica, violina I., Klara Kalajžić, violina II., Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I. kat. učitelj: Silvana Vulas, prof.mentor
 • Kvintet – Marija Kaštelan,violina I., Lara Raljević, violina II., Lorena Nevena Rubić, viola, Antonia Pavić, violončelo, Petra lelas, Klavir. I. kat. učitelj: Ana Bubalo, prof

ZAGREB, 53. Natjecanje učenika i studenata glazbe, u disciplini komorni sastavi održano 2. – 5. Prosinca 2015. osvojene su 3 nagrade (4 prve nagrade)

 • Kvartet – Jelena Mimica, violina I., Klara Kalajžić, violina II., Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I kat., II nagrada, 94,80 bodova, 2/5,
  učitelj: Silvana Vulas, prof.mentor
 • Gitaristički kvartet – Elora Belloti, Mario Kuzmanić, Nikola Simunić, Katarina Erceg , I kat., III nagrada, 92,30 bodova, 5/5
  učitelj: Petar Čulić, prof.
 • Kvintet – Marija Kaštelan,violina I., Lara Raljević,violina II., Lorena Nevena Rubić, viola, Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I kat., III nagrada, 94,00 bodova, 2/2.  učitelj: Ana Bubalo, prof

ZAGREB , Zagreb Guitar Festival

I. nagrada

 • Natali Pešić, gitara, I. kat.,93,80 bodova, 2/29,  učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

II. nagrada

 • Elena Kalajžić, gitara, I. kat.,85,20 bodova, 12/29, učitelj: Petar Čulić , prof.
 • Lucija Žulj, gitara, I. kat., 85,20 bodova, 13/29, učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

III. nagrada

 • Kristina Kuzmanić, gitara, I. kat., 78,00 bodova, 22/29, učitelj: Petar Čulić , prof.

ZADAR, 54. Natjecanje učenika i studenata glazbe (Regionalno), u disciplini Gudački instrumenti, održano 13. – 15. veljače 2016. osvojeno je 5 nagrada (3 prve nagrade, 2 druge nagrade )

 • Marija Kaštelan, violina, I kat., I nagrada, 90,60 bodova, 8/16., učitelj: Ana Bubalo. prof.
 • Tea Grabovac, violina, I kat., II nagrada, 88,80 bodova, 9/15. , učitelj: Tanja Čudina Bratković. prof.
 • Jelena Mimica, violina, II nagrada, 93,80 bodova, 3/7., učitelj: Silvana Vulas. prof.mentor
 • Lorena Nevena Rubić, viola, II kat., I nagrada, 91,80 bodova, 2/2, učitelj: Ana Bubalo. prof.
 • Mate Runtić, violončelo, I kat., II nagrada, 87,80. 5/7. učitelj: Marta Proso. prof.

IMOTSKI, 54. Natjecanje učenika i studenata glazbe (regionalno), u disciplini Puhački instrumenti, održano 18.- 20. veljače 2015. osvojeno je 10 nagrada(6 drugih nagrada ,3 treće nagrade, 1 priznanje).

 • Ante Pupačić, truba, I kat., II nagrada, 88,00 bodova, 6/10., učitelj: Mate Kalajžić. prof
 • Luka Goleš, truba, I kat., II nagrada, 87,60 bodova, 8/10, učitelj: Mate Kalajžić. prof
 • Kleme Mandalinić, truba, III kat., priznanje. 61,20 bodova, 5/5, učitelj: Mate Kalajžić. prof
 • Mate Kovačević, klarinet, II kat., II nagrada, 87,70 bodova, 7/11.,učitelj: Davor Jelavić Šako. prof
 • Ivan Banović, klarinet, III kat., III nagrada, 76,00 bodova, 5/5., učitelj: Davor Jelavić Šako. prof
 • Andrea Smoljanović, flauta, I kat., II nagrada, 82,70 bodova, 7/8. učitelj: Ana Mimica. prof
 • Viktorija Buljević, flauta, III kat., II nagrada, 86,50bodova, 5/10., učitelj: Ana Mimica. prof
 • Ana Ivanišević, oboa, I kat., II nagrada, 85,20 bodova, 1/1., učitelj: Ana Mandić. prof
 • Maria Ercegović, oboa, II kat., III nagrada, 79,00 bodova, 1/1, učitelj: Ana Mandić. prof
 • Matea Kuzmanić, oboa, III kat., III nagrada, 75,20 bodova, 2/2., učitelj: Ana Mandić. prof

ZAgreb, 54. Natjecanje učenika i studenata glazbe, u disciplini Gudački i puhački instrumenti, održano 11. – 19. ožujka 2016. osvojeno je 3 nagrade (3 druge nagrade).

 • Marija Kaštelan, violina, II nagrada, 95,10 bodova, 14/19,učitelj: Ana Bubalo. prof.
 • Jelena Mimica, violina, II nagrada, 96,90 bodova, 8/16,učitelj: Silvana Vulas. prof.mentor
 • Lorena Nevena Rubić, viola, II kat., II nagrada, 95,30 bodova, 5/5,učitelj: Ana Bubalo. prof.

SPLIT, 21. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Daleki akordi, u disciplini (gitara) održano 11. – 16.4.2016. osvojeno je 6 nagrada (2 prve , 2 druge, 2 treće).

 • Lucija Žulj, gitara, I. kat., I nagrada, 56,00 bodova, 1/2., učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Petar Mekinić, gitara, I. kat.,I nagrada, 50,50 bodova, 2/2.,učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Roko Pavić, gitara, II. kat.,II nagrada, 46,25 bodova, 7/16.,učitelj: Petar Čulić. prof
 • Natali Pešić, gitara, II. kat. , II. nagrada, 45,75 bodova, 8/16.,učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Elena Kalajžić, II. kat., III. nagrada, 44,25 bodova, 10/16.,učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Kristina Maria Kuzmanić, gitara, II. kat.,III nagrada, 40,75 bodova, 12/16.,učitelj: Petar Čulić. prof

OMIŠ, VII. Omiš guitar fest, održan 19. – 23. travnja 2016. Osvojeno je 9 nagrada (2 prve, 5 drugih i 2 treće )

 • Lucija Žulj, I. kat., I. nagrada, 95,83 bodova, 1/7,učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Petar Mekinić, I. kat., I. nagrada, 92,00 bodova, 4/7,učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Natali Pešić, II. kat., II. nagrada, 89,00 bodova, 6/22,učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor
 • Elena Kalajžić, II. kat , II. nagrada,87,83 bodova, 8/22,učitelj: Petar Čulić. prof.
 • Gabrijela Dujmović, II. kat., II. nagrada, 85,20 bodova, 11/22,učitelj: Petar Čulić. prof.
 • Kristina Kuzmanić, II. kat., II. nagrada, 84,50 bodova, 12/22,učitelj: Petar Čulić. prof.
 • Roko Pavić , II. kat. , III. nagrada, 79,33 bodova, 19/22,učitelj: Petar Čulić. prof.
 • Nikola Simunić , II. kat. , III. nagrada, 79,33 bodova,učitelj: Petar Čulić. prof.
 • Gitaristički kvartet ,VII. kat. , II. nagrada, 89,43 bodova,učitelj: Petar Čulić. prof.