UPISI U OSNOVNU

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti te poboljšavaju koncentraciju. Osnovnim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi.

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporučuje se da 1. raz. osnovne glazbene škole upisuju djeca koja paralelno pohađaju 2. ili 3. razred redovne osnovne škole.

U osnovnoj školi učenici imaju nastavu dva puta tjedno:

individualnu nastavu glavnog predmeta (1. – 3. razred po 30 minuta, 4. – 6. po 45 minuta)
solfeggio – teoriju (skupna nastava po 45 minuta)
zbor ili orkestar (skupno muziciranje, obvezna nastava od trećeg razreda)

Redovna godišnja participacija roditelja u opremanju programa osnovne glazbene škole plaća se u mjesečnim obrocima od 150,00 kn uplatnicom koja se dobije u Školi. Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi školsko glazbalo uvećana je za 50,00 kn mjesečno.