Violina, viola, violončelo

Ana Bubalo

Akademski muzičar violinist i profesor violine

Silvana Vulas

Akademski muzičar violinist i profesor violine

Kristina Visković

Učitelj violine

Ivor Ivančić

Učitelj viole i gudačkog orkestra

Marta Proso

Profesor muzike