• Učitelj mentor violine
  • Učitelj gudačkog orkestra
  • Pročelnik odjela gudači
  • Voditelj nototeke

Akademski muzičar violinist i profesor violine 

BIOGRAFIJA

Ana Bubalo, prof.violine i glazbene kulture u OGŠ Lovro pl. Matačić radi od 2002.godine kao učiteljica violine, komorne glazbe i voditeljica Školskog gudačkog orkestra „Omiške strune“. Diplomirala je na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu  na dva odsjeka:  za  glazbenu kulturu  i na violini.

Njeni učenici osvajači su brojnih regionalnih, državnih i međunarodnih nagrada.Šk.2008./2009.god. dobiva priznanje Agencije za odgoj i obrazovanje.

Sa Školskim gudačkim orkestrom  2011.god. osvaja prvu Regionalnu i drugu Državnu nagradu, a 2013.god. natječe se sa dva orkestra: Gudačkim – prva nagrada i Mješovitim- prva nagrada.   Mješoviti orkestar 2015.god.osvaja prvu regionalnu i drugu državnu nagradu kao jedini  u prvoj kategoriji u Hrvatskoj.

Od 2007.god vodila je i Gradski gudački orkestar u Omišu.Stalni je  suradnik orkestra opere HNK Split  i članica Komornog orkestra crkve Gospe od Zdravlja  te Ansambla Strune. Trenutno studira na doktorskom poslijediplomskom studiju Hrvatske kulture pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.