Koncerti

KONCERTI 2021./2022.

28. listopada 2021.

Koncert učenika violine

11.prosinca 2021.

Koncert učenika oboe

15.prosinca 2021.

Koncert učenika klavira

16.prosinca 2021.

Koncert učenika violončela

16.prosinca 2021.

Koncert učenika gitare

16.prosinca 2021.

Koncert učenika gitare

18.prosinca 2021.

Koncert učenika gitare

18.prosinca 2021.

Koncert učenika harmonike

18.prosinca 2021.

Koncert učenika violine

KONCERTI 2020./2021.

26. veljače 2021.

Koncert u okviru projekta ” SVIRAMO S VAMA”

18. ožujka 2021.

Koncert natjecatelja

04. svibnja 2021.

Koncert učenika klavira

04. svibnja 2021.

Koncert učenika klavira

19. svibnja 2021.

Smotra učenika violine i viole

22. svibnja 2021.

Mali pijanisti

22. svibnja 2021.

Koncert oboistica

29. svibnja 2021.

Klavirski polumaraton I

29. svibnja 2021.

Klavirski polumaraton II

29. svibnja 2021.

Klavirski polumaraton III

31. svibnja 2021.

Koncert gitarista

05. lipnja 2021.

Javni sat violina

05. lipnja 2021.

Koncert flauta

10. lipnja 2021.

Završni koncert učenika

11. lipnja 2021.

Završni koncert učenika

17. lipnja 2021.

Koncert violina