Natjecanja

Školska godina 2022./2023.

Školska natjecanja

2. Matačićevo školsko natjecanje

Školska godina 2021./2022.

Državna natjecanja

Međunarodna natjecanja

Međunarodno natjecanje Ida Presti
Samobor, 11.- 13. ožujka 2022.

23. Guitar Art Festival
17.-21. svibnja 2022.

Županijska natjecanja

60. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (MZO, AZOO, HDGPP)

solisti – Zadar, Imotski, 6.-10. ožujka 2022. 

VIOLINA

Sandra Brstilo, III. kategorija, 2. nagrada

Mentor: SILVANA VULAS

VIOLA

Matea Brstilo, II. kategorija, 2. nagrada

Mentor: IVOR IVANČIĆ

Andrea Smoljanović, I. kategorija, 2. nagrada

Mentor: IVOR IVANČIĆ

TRUBA

Luka Generalić,  I. kategorija, 2. nagrada

Mentor: MATE KALAJŽIĆ

SAKSOFON

Tonka Fistanić, II. kategorija, 2. nagrada

Mentor: DENI PJANIĆ

OBOA

Lucija Grlanović, I. kategorija, 2. nagrada

Tonka Lelas, II. kategorija, 2. nagrada

Mentor: ANA MANDIĆ

59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe (MZOAZOOHDGPP) 

komorni sastavi – Dubrovnik, 05. studenog 2021.

DUO    

I. kategorija   II. nagrada

 • Bruno Bijuković,  gitara
 • Petar Mekinić,   gitara

Mentor: PETAR ČULIĆ

KVARTET   

I. kategorija   II. nagrada

 • Marijeta Nađfej,  gitara
 • Jakov Škarica,  gitara
 • Petra Raljević,  gitara
 • Roko Škarica gitara

Mentor: PETAR ČULIĆ

KVARTET  

I. kategorija   II. nagrada

 • Marta Pešut,  gitara
 • Roko Tomas,  gitara
 • Sara Bulić,  gitara
 • Vlatka Ivezić,  gitara

Mentor: NENO MUNITIĆ

Školska godina 2020./2021.

Međunarodna natjecanja

PaMus Flow Global Music Competition

virtualno, 2.ožujka 2021.

OBOA

 • Tonka Lelas      III. kategorija   III. nagrada 

Mentor: ANA MANDIĆ

 

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op.6

Križevci, 16.ožujka 2021.

VIOLINA

 • Ena Žuljević-Mikas      I. kategorija   II. nagrada

Mentor: SILVANA VULAS

 

Međunarodno takmičenje Konstantin Veliki

Niš, 26.travnja 2021.

TRIO

 • Marta Pešut,    gitara
 • Lucija Žulj,    gitara
 • Roko Tomas,    gitara

Mentor: NENO MUNITIĆ

Državna natjecanja

59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa  (MZOAZOOHDGPP)

solisti – Zagreb, 23. ožujka 2021.

GITARA

 • Marijeta Nađfej   I. kategorija   I. mjesto  I. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Sara Bulić    I. kategorija   I. mjesto   III. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Petar Mekinić    III. kategorija  I. mjesto   I. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Bruno Bijuković    III. kategorija   I. mjesto    III. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

Županijska natjecanja

59.  hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (MZOAZOOHDGPP)

solisti – Makarska, 02.ožujka 2021.

GITARA

 • Marijeta Nađfej   I. kategorija   I. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Sara Bulić I. kategorija  I. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Jakov Škarica   I. kategorija  II. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Leon Fistanić   I. kategorija  II. nagrada

Mentor: BOJAN NIKOLIĆ

 • Marita Pešić    I. kategorija  II. nagrada

Mentor: BOJAN NIKOLIĆ

 • Roko Tomas     II. kategorija  II. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Jakov Škarica   II. kategorija  II. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Marta Pešut    II. kategorija   II. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Veronika Munitić    II. kategorija    II. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Petra Raljević    II.kategorija   II. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Petar Mekinić  III. kategorija  I. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Bruno Bijuković    III. kategorija  I. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Lucija Žulj    III. kategorija  II. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

Školska godina 2016./2017.

Županijska natjecanja

54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

komorni sastavi (6. studenog 2016., Split)

TRIO

I. kategorija   II. nagrada

 • Klara Kalajžić,  violina 
 • Laura Šinković,  violina
 • Antonija Pavić,  violončelo

Mentor: SILVANA VULAS

KVARTET

I. kategorija    II. nagrada

 •  Frane Marušić,   klavir
 • Maria Ercegović,  oboa 
 • Matea Kuzmanić oboa
 • Jelena Mandić,  violončelo

Mentor: ANA MANDIĆ

55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

solisti – 9. ožujka 2017.

GITARA

 • Petar Mekinić   I. kategorija   I. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Lucija Žulj   I. kategorija   I. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Bruno Bijuković    I. kategorija   I. nagrada

Mentor: PETAR ČULIĆ

 • Natali Pešić   II. kategorija   I. nagrada

Mentor: NENO MUNITIĆ

Državna natjecanja

55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

solisti – Zagreb

 • Petar Mekinić I. kategorija

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Lucija Žulj   I. kategorija

Mentor: NENO MUNITIĆ

 • Bruno Bijuković   I. kategorija

Mentor: PETAR ČULIĆ

Školska godina 2015./2016.

Međunarodna natjecanja

XIII. Europian Classical Guitar Competition

13. – 15. svibnja. 2016 – Gorizia, Italija

Natali Pešić, I. kat. , I. nagrada, 95 bodova, 1/22

Mentor: Neno Munitić

Lucija Žulj, I. kat. , II. nagrada, 90 bodova, 8/22

Mentor: Neno Munitić

X. International Guitar Competition

27. – 29. svibnja 2016 – Tivat, Crna Gora

Lucija Žulj, I. kat. , I. nagrada, 94,5 bodova, 3/1

Mentor: Neno Munitić

Petar Mekinić, I. kat. , I. nagrada, 93 bodova, 6/16

Mentor: Neno Munitić

Natali Pešić, II. kat. , I. nagrada, 94,33 bodova, 1/10

Mentor: Neno Munitić

II. International Guitar Competition and Festival “Valle – Bale”

8. – 10. srpnja 2016 – Bale

Natali Pešić, I. kat. , I. nagrada, 2/10

Mentor: Neno Munitić

Lucija Žulj, I. kat. , I. nagrada, 3/10

Mentor: Neno Munitić

Petar Mekinić, I. kat. , I. nagrada, , 4/10

Mentor: Neno Munitić

21. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Daleki akordi

Gitara, 11. – 16.4.2016. – Split

Lucija Žulj, gitara, I. kat., I nagrada, 56,00 bodova, 1/2.

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Petar Mekinić, gitara, I. kat.,I nagrada, 50,50 bodova, 2/2.

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Roko Pavić, gitara, II. kat.,II nagrada, 46,25 bodova, 7/16.

učitelj: Petar Čulić. prof

Natali Pešić, gitara, II. kat. , II. nagrada, 45,75 bodova, 8/16.

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Elena Kalajžić, II. kat., III. nagrada, 44,25 bodova, 10/16.

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Kristina Maria Kuzmanić, gitara, II. kat.,III nagrada, 40,75 bodova, 12/16.

učitelj: Petar Čulić. prof

Državna natjecanja

53. Natjecanje učenika i studenata glazbe

komorni sastavi – 2. – 5. prosinca 2015. – Zagreb

I. nagrada

Kvartet – Jelena Mimica, violina I., Klara Kalajžić, violina II., Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I kat., II nagrada, 94,80 bodova, 2/5

učitelj: Silvana Vulas, prof.mentor

Gitaristički kvartet – Elora Belloti, Mario Kuzmanić, Nikola Simunić, Katarina Erceg , I kat., III nagrada, 92,30 bodova, 5/5

učitelj: Petar Čulić, prof.

Kvintet – Marija Kaštelan,violina I., Lara Raljević,violina II., Lorena Nevena Rubić, viola, Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I kat., III nagrada, 94,00 bodova, 2/2.

učitelj: Ana Bubalo, prof

Zagreb Guitar Festival

Zagreb

I. nagrada

Natali Pešić, gitara, I. kat.,93,80 bodova, 2/29

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

II. nagrada

Elena Kalajžić, gitara, I. kat.,85,20 bodova, 12/29

učitelj: Petar Čulić , prof.

Lucija Žulj, gitara, I. kat., 85,20 bodova, 13/29

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

III. nagrada

Kristina Kuzmanić, gitara, I. kat., 78,00 bodova, 22/29

učitelj: Petar Čulić , prof.

54. Natjecanje učenika i studenata glazbe (Regionalno)

Gudački instrumenti, 13. – 15. veljače 2016. Zadar

Marija Kaštelan, violina, I kat., I nagrada, 90,60 bodova, 8/16.

učitelj: Ana Bubalo. prof.

Tea Grabovac, violina, I kat., II nagrada, 88,80 bodova, 9/15.

učitelj: Tanja Čudina Bratković. prof.

Jelena Mimica, violina, II nagrada, 93,80 bodova, 3/7.

učitelj: Silvana Vulas. prof.mentor

Lorena Nevena Rubić, viola, II kat., I nagrada, 91,80 bodova, 2/2

učitelj: Ana Bubalo. prof.

Mate Runtić, violončelo, I kat., II nagrada, 87,80. 5/7. 

učitelj: Marta Proso. prof.

54. Natjecanje učenika i studenata glazbe

Gudački i puhački instrumenti, 11. – 19. ožujka 2016. – Zagreb

Marija Kaštelan, violina, II nagrada, 95,10 bodova, 14/19

učitelj: Ana Bubalo. prof.

Jelena Mimica, violina, II nagrada, 96,90 bodova, 8/16

učitelj: Silvana Vulas. prof.mentor

Lorena Nevena Rubić, viola, II kat., II nagrada, 95,30 bodova, 5/5

učitelj: Ana Bubalo. prof.

VII. Omiš guitar fest

19. – 23. travnja 2016. – Omiš

Lucija Žulj, I. kat., I. nagrada, 95,83 bodova, 1/7

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Petar Mekinić, I. kat., I. nagrada, 92,00 bodova, 4/7

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Natali Pešić, II. kat., II. nagrada, 89,00 bodova, 6/22

učitelj: Neno Munitić mag.art. prof. mentor

Elena Kalajžić, II. kat , II. nagrada,87,83 bodova, 8/22

učitelj: Petar Čulić. prof.

Gabrijela Dujmović, II. kat., II. nagrada, 85,20 bodova, 11/22

učitelj: Petar Čulić. prof.

Kristina Kuzmanić, II. kat., II. nagrada, 84,50 bodova, 12/22

učitelj: Petar Čulić. prof.

Roko Pavić , II. kat. , III. nagrada, 79,33 bodova, 19/22

učitelj: Petar Čulić. prof.

Nikola Simunić , II. kat. , III. nagrada, 79,33 bodova

učitelj: Petar Čulić. prof.

Gitaristički kvartet ,VII. kat. , II. nagrada, 89,43 bodova

učitelj: Petar Čulić. prof.

Regionalna natjecanja

53. Natjecanje učenika i studenata glazbe

komorni sastavi – 3. – 8. studenog 2015. – Split

I. nagrada

Gitaristički kvartet – Elora Belloti, Mario Kuzmanić, Nikola Simunić, Katarina Erceg, I. kat. 

učitelj: Petar Čulić, prof.

Kvartet – Jelena Mimica, violina I., Klara Kalajžić, violina II., Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I. kat. 

učitelj: Silvana Vulas, prof.mentor

Kvintet – Marija Kaštelan,violina I., Lara Raljević, violina II., Lorena Nevena Rubić, viola, Antonia Pavić, violončelo, Petra lelas, Klavir. I. kat. 

učitelj: Ana Bubalo, prof

53. Natjecanje učenika i studenata glazbe

komorni sastavi – 2. – 5. prosinca 2015. – Zagreb

I. nagrada

Kvartet – Jelena Mimica, violina I., Klara Kalajžić, violina II., Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I kat., II nagrada, 94,80 bodova, 2/5

učitelj: Silvana Vulas, prof.mentor

Gitaristički kvartet – Elora Belloti, Mario Kuzmanić, Nikola Simunić, Katarina Erceg , I kat., III nagrada, 92,30 bodova, 5/5

učitelj: Petar Čulić, prof.

Kvintet – Marija Kaštelan,violina I., Lara Raljević,violina II., Lorena Nevena Rubić, viola, Antonia Pavić, violončelo, Petra Lelas, klavir. I kat., III nagrada, 94,00 bodova, 2/2.

učitelj: Ana Bubalo, prof

54. Natjecanje učenika i studenata glazbe

Gudački instrumenti, 13. – 15. veljače 2016. Zadar

Marija Kaštelan, violina, I kat., I nagrada, 90,60 bodova, 8/16.

učitelj: Ana Bubalo. prof.

Tea Grabovac, violina, I kat., II nagrada, 88,80 bodova, 9/15.

učitelj: Tanja Čudina Bratković. prof.

Jelena Mimica, violina, II nagrada, 93,80 bodova, 3/7.

učitelj: Silvana Vulas. prof.mentor

Lorena Nevena Rubić, viola, II kat., I nagrada, 91,80 bodova, 2/2

učitelj: Ana Bubalo. prof.

Mate Runtić, violončelo, I kat., II nagrada, 87,80. 5/7. 

učitelj: Marta Proso. prof.

54. Natjecanje učenika i studenata glazbe

Puhački instrumenti, 18.- 20. veljače 2015. – Imotski

Ante Pupačić, truba, I kat., II nagrada, 88,00 bodova, 6/10.

učitelj: Mate Kalajžić. prof

Luka Goleš, truba, I kat., II nagrada, 87,60 bodova, 8/10

učitelj: Mate Kalajžić. prof

Kleme Mandalinić, truba, III kat., priznanje. 61,20 bodova, 5/5

učitelj: Mate Kalajžić. prof

Mate Kovačević, klarinet, II kat., II nagrada, 87,70 bodova, 7/11.

učitelj: Davor Jelavić Šako. prof

Ivan Banović, klarinet, III kat., III nagrada, 76,00 bodova, 5/5.

učitelj: Davor Jelavić Šako. prof

Andrea Smoljanović, flauta, I kat., II nagrada, 82,70 bodova, 7/8. 

učitelj: Ana Mimica. prof

Viktorija Buljević, flauta, III kat., II nagrada, 86,50bodova, 5/10.

učitelj: Ana Mimica. prof

Ana Ivanišević, oboa, I kat., II nagrada, 85,20 bodova, 1/1.

učitelj: Ana Mandić. prof

Maria Ercegović, oboa, II kat., III nagrada, 79,00 bodova, 1/1

učitelj: Ana Mandić. prof

Matea Kuzmanić, oboa, III kat., III nagrada, 75,20 bodova, 2/2.

učitelj: Ana Mandić. prof