Gitara

Neno Munitić

Magistar umjetnosti

Petar Čulić

Akademski muzičar gitarist i profesor gitare

Bojan Nikolić

Magistar muzike, profesor gitare

Silvio Bilić

Sveučilišni prvostupnik muzike