Harmonika, klavir, korepeticija

Jelena Buble

Doktor znanosti etnomuzikologije, akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Dalija Šaban

Učitelj klavira

Antonija Ivanišević

Akademski muzičar klavirist i profesor klavira

Ivana Dragičević

Učitelj klavira