Harmonika, klavir, korepeticija

Jelena Buble

Doktor znanosti etnomuzikologije, Akademski diplomirani pijanist i Profesor klavira

Dalija Šaban

Akademski diplomirani pijanist i Profesor klavira

Antonija Ivanišević

Akademski diplomirani pijanist i Profesor klavira

Josip Tomasović

Akademski diplomirani pijanist i Profesor klavira