Ravnatelj

Davor Jelavić Šako

Školski odbor

Predstavnici Grada Omiša

Zvonko Močić (predsjednik)

Sanja Ilić

Žarko Kovačić

 

Predstavnik roditelja

Paula Tomas

Predstavnik radnika

Gordana Mandalinić-Tičinović

Predstavnici učitelja

Ana Mandić
Dalija Šaban

Školska vijeća

Učiteljsko vijeće
Vijeće pročelnika
Vijeće razrednika
Vijeće roditelja
Vijeće učenika

Impressum školskih mrežnih stranica

Adresa škole

Matična škola

Punta 1, 21310 Omiš

Područni odjel Kostanje

Poljička cesta 63, 21208 Kostanje

Područni odjel Podstrana

Kaštelančićeva 1, 21312 Podstrana