Koncert kvarteta flauta “Image”

kONCERT KVARTETA FLAUTA

Koncert kvarteta flauta “Image” održati će se
12. svibnja 2022. u 20 sati u  Ilirskom sjemeništu, Priko