• Učitelj mentor gitare
  • Učitelj komorne glazbe

Akademski muzičar gitarist i profesor gitare

BIOGRAFIJA

Petar Čulić je magistrirao u srpnju 2008. godine na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi prof. Gorana Listeša. Školovanje nastavlja na poslijediplomskom studiju u Koblenzu (u Njemačkoj) na privatnoj akademiji „Koblenz International Guitar Academy“ u klasi prof. Huberta Käppela, a završava ga 2010. godine s najboljim uspjehom.

Broji više od tisuću nastupa širom domovine i u mnogim gradovima poput Buenos Airesa, Rio de Janeira, Londona, Beča, Pariza, Bruxellesa, Brasilije, Sao Paula. Osvojio je brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Svirao je kao solist s Rheinische Philharmonie, Mozart orchestra, Simfonijskim orkestrom Crne Gore, Komornim gudačkim orkestrom Hrvatske glazbene mladeži i drugima. Izdao je 3 CD-a. Francuska skladateljica Colette Mourey skladala je tri skladbe za solo gitaru kao Hommage ä Petar Čulić.