• Učitelj mentor oboe
  • Pročelnik odjela puhači
  • Voditelj instrumentarija

Profesor oboe

BIOGRAFIJA

Ana Mandić s pet godina upisuje klavir, a potom i obou u GŠ P. Markovca u klasi prof. J. Čipića. Opredjeljuje se za obou, te diplomira 1995. godine na MA u Zagrebu u klasi prof. I. Olupa, potom upisuje usavršavanje u Budimpešti na akademiji F.Liszt.

1996. upisuje poslijediplomski studij iz oboe i komorne glazbe na Pariškom konzervatoriju. Usavršavala se na majstorskim tečajevima.

Od 1997. djeluje u Hrvatskoj. Od 2002.-2014. godine stalna je prva oboistica HNK u Splitu i osniva prvu klasu oboa u OGŠ Lovro pl. Matačić u Omišu, gdje prelazi u stalni radni odnos 2013.g.

Uz zapažene pedagoške uspjehe njeguje komornu glazbu. Dobitnica je mnogih nagrada kao solistica i kao član ansambla, u zemlji i inozemstvu. Od 2007. potiče stvaranje Omiškog baroknog ansambla.